S.T.E.M Alfa ve Beta Modülleri
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematichs) eğitimi fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birbiriyle entegre bir şekilde öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır. STEM eğitimi teorik bilgilerin uygulama ve ürüne dönüştürülmesine olanak tanıması açısından oldukça önemlidir. Yeniçağ bireylerden üretici olmasını beklemekte; bu durum ise bireylerin üretkenliklerini ortaya koyabilmesi için birçok alanda yeterli bilgi birikimine sahip olmaları yanında; özellikle mühendislik alanında yetkin olmalarını gerektirmektedir. STEM yaklaşımının teknoloji ve mühendisliğe özellikle vurgu yapması; çocuklara küçük yaşlardan itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması ve bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini sağlaması STEM’i günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yere oturtmaktadır.

Öğrencilerimizin geleceğin mesleklerini dünyanın en iyi üniversitelerinde alacakları yaz kampları ile taçlandıracaklar.Harvard üniversitesi,Yale üniversitesi, Stanford üniversite,MIT üniversitesinde gibi üst düzey kampüslerde STEM kamplarına katılacak öğrencilerimiz gelecein mesleklerini birebir uygulayacaklardır.
s.t.e.m